Mon
21
Jun
Thu
24
Jun
The Festival of Maths (RCC)
,
General

Wed
23
Jun
Wed
23
Jun
Dale Fest Yrs 3 and 4
,
General

Fri
25
Jun
Fri
25
Jun
PP-Yr 2 Assembly
,
General

Fri
25
Jun
Fri
25
Jun
Interhouse Cross Country
,
General

Mon
28
Jun
Mon
28
Jun
Interhouse Cross Country (Back up day)
,
General

Mon
28
Jun
Mon
28
Jun
Secondary Assembly
,
General

Mon
28
Jun
Fri
02
Jul
The Festival of Maths (RCC)
,
General

Mon
28
Jun
Mon
28
Jun
Scitech Excursion - Yr 5
,
General

Tue
29
Jun
Tue
29
Jun
Year 7 Netball Carnival
,
General

Wed
30
Jun
Wed
30
Jun
Parent/Teacher Learning Journey
,
General

Thu
01
Jul
Thu
01
Jul
Maths Challenge Finale
,
General

Fri
02
Jul
Fri
02
Jul
Yr 3- 6 Assembly
,
General

Fri
02
Jul
Fri
02
Jul
Last Day of Term 2
,
General

Mon
19
Jul
Mon
19
Jul
Term 3-School Dev Day
,
General

Tue
20
Jul
Tue
20
Jul
Term 3 First day
,
General

Mon
26
Jul
Fri
30
Jul
NAIDOC Week -Term 3/Week 2
,
General

Fri
20
Aug
Fri
20
Aug
'One Big Voice’ Choral Fest - Yrs 4 - 6
RAC Arena,
7:30 pm
General

Fri
24
Sep
Fri
24
Sep
Last Day of Term 3
,
General

Mon
11
Oct
Mon
11
Oct
Term 4 - First day for students
,
General

Fri
17
Dec
Fri
17
Dec
School Development Day
,
General